KRAJOWY REJESTR CHORÓB ZAPALNYCH DZIECI

Prowadzimy krajowy rejestr chorób zapalnych dzieci, którego celem jest gromadzenie danych i jak najlepsze poznanie rzadkich, ale niebezpiecznych dla dzieci chorób. Rejestr uruchomiliśmy w maju 2020 roku, aby wychwycić pierwsze przypadki MIS-C/PIMS-TS w Polsce. Dzięki rejestrowi stale poszerzamy wiedzę o tej zupełnie nowej chorobie, która pojawiła się w związku z pandemią COVID-19. Rejestr został objęty patronatem Krajowego Konsultanta Pediatrii, Pani Profesor Teresy Jackowskiej. Formularz rejestru zapewnia anonimowość wprowadzanych do niego danych.
Raportowanie pacjentów ma charakter dobrowolny, a dotychczasowe wyniki uzyskaliśmy dzięki zaangażowaniu ok. 150 lekarzy z całego kraju. Uzyskane przez nas dane nie odzwierciedlają w pełni epidemiologii MIS-C/PIMS-TS w Polsce, niemniej pozwalają poznać jej obraz w polskiej populacji.

Rejestr przyczynił się do sformułowania polskich rekomendacji postępowania w PIMS:

Dotychczasowe wyniki rejestru zostały opublikowane w pracach:

Okarska-Napierała M, Ludwikowska KM, Szenborn L i wsp. Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) Did Occur in Poland during Months with Low COVID-19 Prevalence, Preliminary Results of a Nationwide Register. J. Clin. Med. 2020, 9, 3386

Ludwikowska KM, Okarska-Napierała M, Dudek N i wsp. Distinct characteristics of multisystem inflammatory syndrome in children in Poland. Sci Rep 11, 23562 (2021)