Lekarze

dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała

lekarz pediatra, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Koordynatorka projektu

dr n. med. Kamila Ludwikowska

lekarz pediatra, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Koordynatorka projektu

lek. Natalia Dudek

lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Patroni naukowi projektu

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Bożena Werner

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

dr Catherine Suski-Grabowski

genetyk molekularny

dr Aneta Afelt

geografia zdrowia i epidemiologia

mgr Krzysztof Piwoński

informatyk

mgr Robert Paciorek

informatyk

dr Miron Bartosz Kursa

analiza danych

mgr Marta Hallay-Suszek

biofizyk