Projekt MOIS-CoR
(Multi-Organ Inflammatory Syndromes Covid-Related)

Partnerzy projektu

Misja: Wiedza orężem do walki z nowym zagrożeniem dla dzieci (PIMS)

Naszym celem jest zdobywanie wiedzy o wieloukładowym zespole zapalnym powiązanym z COVID-19 (MIS-C / PIMS-TS) u dzieci w Polsce. Badamy jej epidemiologię, podłoże genetyczne, patomechanizm, obraz kliniczny, a także efekty leczenia i odległe następstwa.

Wizja: Kompleksowy obraz dzięki spojrzeniu z wielu perspektyw

Dzięki interdyscyplinarnej współpracy lekarzy i naukowców z całej Polski poznajemy nową chorobę dzieci, dzięki czemu możemy dzielić się rzetelną wiedzą na jej temat. Wiedza o chorobie pozwala też wyznaczyć kierunki dalszych badań, które pomogą określić optymalne postępowanie z dziećmi narażonymi na MIS-C/PIMS-TS.

MIS-C/PIMS-TS w Polsce

Stan wiedzy na 19.01.2022, na podstawie dobrowolnego rejestru MOIS-CoR

0
Liczba dzieci spełniających
polską definicję przypadku*
0
Liczba dzieci spełniających
definicję przypadku wg WHO*

Tygodniowa zapadalność na PIMS w Polsce

Powyższy wykres przedstawia wyłącznie przypadki PIMS wg definicji WHO (por. wyżej). Przypadki PIMS są na ogół wprowadzane do rejestru po zakończonej hospitalizacji, często z opóźnieniem, dlatego dane z ostatnich tygodni są niedoszacowane (zaznaczone przerywaną linią).

Rozkład przypadków PIMS w Polsce

Najważniejsze fakty na temat PIMS w Polsce:

  • najczęściej chorują dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mediana wieku wynosi 8,6 lat
  • 63% stanowili chłopcy
  • wszystkie dzieci gorączkowały, 81% dzieci miało wysypkę, 76% – zapalenie spojówek, 82% – ból brzucha, 61% – nudności lub wymioty, 60% – biegunkę
  • 7,7% wymagało leczenia w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM)