Copyright 2022 ©PIMSUDZIECI

Partnerzy projektu

  1. pl
  2. en

Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 (stosowane w literaturze skróty: PIMS, PIMS-TS, MIS-C) to rzadkie, późne powikłanie zakażenia SARS-CoV-2 o prawdopodobnie immunologicznym charakterze, występujące przede wszystkim u dzieci. Pierwsze przypadki PIMS zaobserwowano w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2020 r. Najliczniejsze grupy chorych opisano w Stanach Zjednoczonych (por. "Literatura" poniżej). Fale zachorowań na PIMS następują po ok. 4-6 tygodniach od fali COVID-19 w całym społeczeństwie. 

W maju 2020 r. brytyjskie towarzystwo pediatryczne: RCPCH, a następnie WHO i CDC opublikowały różne, chociaż zbliżone definicje przypadku PIMS.

Literatura

PIMS - Informacje dla lekarzy

Zalecenia postępowania w PIMS

Wytyczne grupy ekspertów przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym

Brytyjski konsensus postępowania w PIMS-TS (Lancet)

Zalecenia American College of Rheumatology

Zalecenia Italian Society of Pediatrics

Zalecenia szwajcarskie

Webinary

Webinar dla Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (grudzień 2020)