Copyright 2022 ©PIMSUDZIECI

Project partners

  1. pl
  2. en

National register of inflammatory disorders in children

The national register of inflammatory diseases in children has been launched on May 2020. The register is a part of the MOIS-CoR (Multiorgan Inflammatory Syndrome COVID-19 Related) study. MOIS-CoR has been initiated by pediatrtians from two Polish medical universities - Wroclaw Medical University and Medical University of Warsaw, with approval by the National Consultant of Pediatrics. A group of scientists from Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, Warsaw University, joined our team soon after. 

Our main aim is to capture and better understand a new pediatric entity, known as multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) or pediatric inflammatory multisystem syndrome temporaly associated with SARS-COV-2 (PIMS-TS).

Dobrowolny charakter zgłoszeń sprawia, że uzyskane przez nas dane nie odzwierciedlają w pełni epidemiologii zachorowań na PIMS. Możemy jednak stwierdzić, że pierwsze przypadki PIMS wystąpiły w Polsce w maju 2020 roku a w  okresie od października do grudnia 2020 r. obserwowaliśmy pierwszą w Polsce falę zachorowań na PIMS. Kolejne fale będą prawdopodobnie odzwierciedlać fale zachorowań na COVID-19 w społeczeństwie, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach.

Gromadzone przez nas dane pozwalają przede wszystkim uzyskać wgląd w obraz kliniczny zespołu PIMS, częstość występowania powikłań oraz stosowane leczenie i jego skuteczność w Polsce. Na tej podstawie możemy dzielić się wiedzą oraz formułować zalecenia postępowania w tej chorobie w duchu medycyny opartej na faktach (EBM).  

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (nr CWN UMW BW - 39/2020), zgodnie z którą każdy lekarz może wprowadzić do rejestru informacje o przebiegu klinicznym choroby u swojego pacjenta, pod warunkiem zachowania anonimowości jego danych osobowych (co jest zagwarantowane poprzez formułę rejestru).

 

Published registry results:

Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) Did Occur in Poland during Months with Low COVID-19 Prevalence, Preliminary Results of a Nationwide Register

Multisystem inflammatory syndrome in European White children – study of 274 cases