1. pl
  2. en

National register of inflammatory disorders in children

The national register of inflammatory diseases in children has been launched on May 2020. The register is a part of the MOIS-CoR (Multiorgan Inflammatory Syndrome COVID-19 Related) study. MOIS-CoR has been initiated by pediatrtians from two Polish medical universities - Wroclaw Medical University and Medical University of Warsaw, with approval by the National Consultant of Pediatrics. A group of scientists from Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, Warsaw University, joined our team soon after. 

Our main aim is to capture and better understand a new pediatric entity, known as multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) or pediatric inflammatory multisystem syndrome temporaly associated with SARS-COV-2 (PIMS-TS).

Dobrowolny charakter zgłoszeń sprawia, że uzyskane przez nas dane nie odzwierciedlają w pełni epidemiologii zachorowań na PIMS. Możemy jednak stwierdzić, że pierwsze przypadki PIMS wystąpiły w Polsce w maju 2020 roku a w  okresie od października do grudnia 2020 r. obserwowaliśmy pierwszą w Polsce falę zachorowań na PIMS. Kolejne fale będą prawdopodobnie odzwierciedlać fale zachorowań na COVID-19 w społeczeństwie, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach.

Gromadzone przez nas dane pozwalają przede wszystkim uzyskać wgląd w obraz kliniczny zespołu PIMS, częstość występowania powikłań oraz stosowane leczenie i jego skuteczność w Polsce. Na tej podstawie możemy dzielić się wiedzą oraz formułować zalecenia postępowania w tej chorobie w duchu medycyny opartej na faktach (EBM).  

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (nr CWN UMW BW - 39/2020), zgodnie z którą każdy lekarz może wprowadzić do rejestru informacje o przebiegu klinicznym choroby u swojego pacjenta, pod warunkiem zachowania anonimowości jego danych osobowych (co jest zagwarantowane poprzez formułę rejestru).

 

Published registry results:

Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) Did Occur in Poland during Months with Low COVID-19 Prevalence, Preliminary Results of a Nationwide Register

Multisystem inflammatory syndrome in European White children – study of 274 cases