Copyright 2022 ©PIMSUDZIECI

Partnerzy projektu

 1. pl
 2. en
 1. Dane do rejestru wprowadzamy za pośrednictwem formularza, którego obsługa jest możliwa zarówno z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych.

 2. Każdy lekarz może wprowadzić pacjenta do rejestru pod warunkiem zachowania anonimowości wprowadzanych danych pacjenta. Konstrukcja formularza zapewnia spełnienie tego warunku.

 3. Na wprowadzenie danych niepotrzebna jest zgoda pacjenta ani jego opiekunów.

 4. Dla każdego nowego pacjenta, należy wygenerować ID (instrukcja zawarta jest w formularzu).

  ID pacjenta wraz z danymi lekarza wprowadzającego pozwalają na podgląd oraz edycję wprowadzonych danych pacjenta. Prosimy zwracać uwagę na poprawność ID oraz logowanie się za każdym razem za pośrednictwem tego samego adresu e-mail.

 5. Dane pacjentów można rozpocząć wprowadzać już w chwili przyjęcia pacjenta (do czego zachęcamy), a następnie stopniowo uzupełniać o kolejne informacje. Wszystkie wprowadzone dane zapisują się na bieżąco (co sygnalizuje alert w prawym górnym rogu ekranu)

 6. Jeśli w danych retrospektywnych brakuje niektórych informacji, pozostawiamy te pola puste - na obecnym etapie budowania wiedzy o PIMS, każda ilość informacji jest cenna.

 7. W każdym momencie możliwe jest uzupełnienie lub poprawienie wprowadzonych danych. Im więcej informacji o wysokiej jakości uzyskamy, tym więcej wniosków o nowej chorobie będziemy mogli wyciągnąć na etapie opracowywania danych. 

 8. Ten sam pacjent może być zgłoszony przez więcej niż jedną placówkę, np. w razie przeniesienia do innego szpitala. Dublujące się wpisy zostają zidentyfikowane w bazie, a uzupełniające się informacje będą pozyskane z obu raportów. Informacja o przeniesieniu pacjenta do innego szpitala wpisana w polu przeznaczonym na dodatkowe uwagi pomoże nam zidentyfikować ewentualne powtórki

 9. W wynikach badań obrazowych, konsultacji, dodatkowych informacjach zachęcamy do wklejania pełnych opisów.

 10. Uwaga na jednostki laboratoryjne! W niektórych polach istnieje możliwość określenia jednostek, jakimi się posługujemy.

 

 

 

Ogólne zasady funkcjonowania rejestru