1. pl
 2. en

Kryteria obligatoryjne: wiek, ciężkość przebiegu, kryterium czasu, kryteria kliniczne, wykluczenie innych przyczyn.

Wiek: 0-18 lat

Ciężkość przebiegu: wymagający hospitalizacji

Kryterium czasu: od 4. marca 2020 roku (data wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce)

Kryteria kliniczne:

Rozpoznanie: Choroby Kawasakiego (KD) LUB atypowej choroby Kawasakiego – o niepełnym spektrum objawów (aKD) LUB zespół wstrząsu toksycznego (TSS) LUB zespół aktywacji makrofagów (MAS) LUB Wieloukładowy Zespół Zapalny (PIMS)

Definicja choroby Kawasakiego (KD):

Gorączka utrzymująca się minimum 5 dni oraz co najmniej 4 z wymienionych objawów:

 • Zaczerwieniona, spękana czerwień wargowa, truskawkowy język, zmiany w obrębie śluzówki jamy ustnej I gardła
 • Obustronne zapalenie/nastrzyknięcie spojówek bez wysięku
 • Wysypka
 • Rumień i obrzęk dłoni i stop w ostrej fazie choroby lub łuszczenie skóry w okresie rekonwalescencji
 • Powiększenie węzłów chłonnych szyi (≥1,5 cm)

 

Definicja atypowej postaci choroby Kawasakiego (aKD):

Gorączka utrzymująca się co najmniej 5 dni oraz co najmniej 2 lub 3 z wymienionych powyżej objawów LUB niemowlę z niewyjaśnioną gorączką utrzymującą się przez 7 dni bez dodatkowych objawów ORAZ CRP ≥3 mg/dl lub OB≥ 40 mm/h ORAZ

 1. Przynajmniej 3 z poniższych:
 • niedokrwistość
 • PLT ≥450 000 ×109/L po 7. dniu od rozpoczęcia gorączki
 • Albuminy ≤3 g/dL
 • Zwiększona aktywność ALT
 • WBC ≥15 000×109/L
 • Leukocyty w moczu ≥ 10wpw

LUB

 1. Zmiany w badaniu echokardiograficznym sugerujące chorobę Kawasakiego

 

Definicja zespołu wstrząsu toksycznego (TSS):

 1. Gorączka ORAZ
 2. Hipotensja ORAZ
 3. Co najmniej 2 z wymienionych manifestacji narządowych:
 • Ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka, ból brzucha);
 • Ze strony mięśni (ostra myalgia, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej, CK);
 • Ze strony nerek (sterylny białkomocz, zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika);
 • Ze strony wątroby (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych lub stężenie bilirubiny);
 • Zaburzenia hematologiczne (spadek liczby PLT < 100×109/L);
 • Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC);
 • Zmiany w obrębie układu oddechowego o ostrym początku (rozsiane nacieki w badaniu obrazowym klatki piersiowej, hipoksja);
 • Uogólnione obrzęki lub obecność płynu w jamie opłucnej lub w jamie brzusznej z  hypoalbuminemią
 • Ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia świadomości nieuzasadnione gorączką ani hipotensją)

 

Definicja zespołu aktywacji makrofagów (MAS):

Wystąpienie poniższych zaburzeń u pacjenta z gorączką:

 1. Ferrityna > 684 ng/mL ORAZ
 2. Co najmniej 2 z poniższych:
 • PLT ≤ 181 000×109/L
 • AST > 48 U/L
 • Triglicerydy >156 mg/dL
 • Fibrynogen ≤360 mg/dL

 

Definicja wieloukładowego zespołu zapalnego:

 1. Gorączka utrzymująca się co najmniej 3 dni ORAZ
 2. Wysokie wskaźniki stanu zapalnego (WBC, CRP, OB, prokalcytonina) ORAZ
 3. Co najmniej 2 z poniższych:
  • Zmiany skórne lub śluzówkowe (w tym wysypka, zapalenie spojówek, zmiany na dłoniach i stopach)
  • Hipotensja lub wstrząs
  • Cechy zajęcia układu sercowo-naczyniowego: dysfunkcji lub uszkodzenia mięśnia sercowego (echokardiograficzne lub wyrażone wskaźnikami laboratoryjnymi – zwiększone stężenie troponiny lub BNP/NT-proBNP), zapalenia osierdzia, zmiany w obrębie tętnic wieńcowych, zaburzenia rytmu serca
  • Cechy zaburzeń krzepnięcia (nieprawidłowości w wartościach INR, APTT, zwiększone stężenie D-dimerów).
  • Ostre objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty lub ból brzucha).
 4. Wykluczenie innych infekcyjnych i nieinfekcyjnych przyczyn, które mogłyby uzasadniać obserwowane nieprawidłowości
 5. Wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 oraz wywiad epidemiologiczny mogą być dodatnie lub ujemne
 6.  

CRP: białko C-reaktywne (C-reactive protein); OB: opad Biernackiego; PLT: płytki krwi (platelets); ALT: aminotransferaza alaninowa; WBC: liczba białych krwinek (white blood cells); wpw: w polu widzenia; AST: aminotransferaza asparanginianowa; BNP/NT-proBNP: mózgowy peptyn natriuretyczny I jego N-końcowy prohormone; PT: czas protrombinowy; SARS-CoV-2: koronawirus 2 zespołu ostrej niewydolności oddechowej (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

 

Kryteria włączenia pacjenta do rejestru MOIS-CoR