Raport z Ogólnopolskiego Rejestru Chorób Zapalnych u Dzieci

Stan na 18.03.2022 r.

Liczba pacjentów w bazie MOIS CoR

Zgłoszono do bazy 709 pacjentów, w tym:

Dane demograficzne pacjentów z MIS-C c

Mediana wieku zachorowania:

8,34 lat

Tło etniczne:

504 pacjentów rasy białej

1 Azjata

Dane demograficzne pacjentów z MIS-C:

TUTAJ BĘDZIE WYRES

Dane demograficzne pacjentów z MIS-C:

Mediana BMI:

16,64 kg/m2

Masa ciała:

5.93 — 122.00

(mediana 28.80)

Dane demograficzne pacjentów z MIS-C:

Wcześniejszy wywiad chorobowy

Wywiad nieobciążony: 79,9%

Jakiekolwiek choroby przewlekłe w wywiadzie: 21,1%
najczęściej:

Dane demograficzne pacjentów z MIS-C:

TUTAJ BĘDZIE WYRES

Data wystąpienia pierwszych objawów choroby:

2020-03-29 — 2022-02-18

 

Data przyjęcia do szpitala:

2020-03-29 — 2022-02-21

 

Mediana czasu od pierwszych objawów do przyjęcia do szpitala:  5 dni

Objawy chorobowe w przebiegu MIS-C

Gorączka

Czas utrzymywania się gorączki:

mediana 7 dni

 

85.2% charakter hektyczny

13.0% ciągła

1.7% z okresowymi przerwami

Częstość występowania objawów z poszczególnych układów u pacjentów z MIS-C w Polsce

Objawy chorobowe w przebiegu MIS-C u pacjentów w Polsce

Parametry życiowe pacjentów z MIS-C

Parametry życiowe
Wartość przy przyjęciu
Najgorszy pomiar w czasie hospitalizacji
Stan świadomości w skali AVPU
alert 94.9% verbal 4.5% pain 0.4% unresponsive 0.2%
alert 86.9% verbal 11.1% pain 1.1% unresponsive 0.9%
Skurczowe ciśnienie tętnicze [mmHg]
63.00 — 148.00 median 99.00
34.00 — 129.00 median 85.00
Niedociśnienie
16.8%
49.6%
Tętno [1/min]
50.00 — 267.00 median 120.00
max 75.00 — 276.00 median 134.00 min 37.00 — 140.00 median 69.00
Saturacja O2[%]
75.00 — 100.00 median 98.00
38.00 — 100.00 median 96.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjentów z MIS-C

Badania laboratoryjne
Wartości
WBC at its maximum [10^3/μl]
4.14 — 48.66 median 15.30
WBC at its minimum [10^3/μl]
0.64 — 27.10 median 6.81
Lymphocytes at its minimum [10^3/μl]
0.12 — 7.50 median 0.96
Neutrophils at its maximum [10^3/μl]
0.19 — 40.90 median 10.11
PLT at its maximum [10^3/μl]
49.00 — 1572.00 median 549.00
PLT at its minimum [10^3/μl]
8.00 — 843.00 median 164.00
Hbc at its minimum [g/dL]
6.40 — 14.10 median 10.40
CRP at its maximum [mg/L]
0.69 — 584.00 median 168.82
Procalcitonin at its maximum [ng/ml]
0.07 — 539.00 median 4.00
Ferritin at its maximum [μg/l]
0.25 — 85000.00 median 377.68
ESR at its maximum [mm]
8.00 — 140.00 median 57.00
D-dimers at its maximum [mg/L]
0.28 — 97.37 median 3.58
Albumins at its maximum [g/dL]
1.60 — 4.90 median 2.90
Serum sodium at its minimum [mmol/L]
113.00 — 145.00 median 133.00
BNP at its maximum [pg/mL]
1.91 — 59779.00 median 1092.85
NT-ProBNP at its maximum [pg/mL]
1.96 — 101523.00 median 4740.50
Elevated level of troponin at its max
94/181 (51.9%) true
Troponin concentration at its max
0.01 — 479.00 median 6.50
Serum creatinine at its maximum [mg/dL]
0.14 — 5.60 median 0.50
ASPAT at its maximum [U/L]
2.10 — 2763.00 median 43.00
AlAT at its maximum [U/L]
7.00 — 1759.00 median 35.00
Albumins at its maximum [g/dL]
1.60 — 4.90 median 2.90

Zastosowane leczenie

Długość hospitalizacji; 2-31 dni

mediana 11 dni

  • Leczenie na oddziale intensywnej terapii dziecięcej: 6,9%
  • Konieczność wentylacji mechanicznej: 2,7%
  • Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (HFNC): 4,2%
  • Tlenoterapia bierna: 23,3%
  • Dożylny wlew immunoglobulin (IVIG): 89,5%
  • Glikokortykosteroidy (GKS): 70,6%
  • Kwas acetylosalicylowy (ASA): 100%
  • Heparyna: 36,8%
  • Leczenie immunomodulujące inne niż IVIG lub GKS: 5/327 (1.5%)