Copyright 2022 ©PIMSUDZIECI

Partnerzy projektu

  1. pl
  2. en

Badanie MOIS-CoR*

*Multiorgan Inflammatory Syndrome COVID-19 Related

Inicjatorzy badania:

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronat naukowy:

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

prof. dr hab. n. med. Bożena Werner

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Koordynatorki:

dr Magdalena Okarska-Napierała

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Kamila Ludwikowska

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

Współpraca naukowa:

dr Aneta Afelt

mgr Marta Hallay-Suszek

dr Miron Bartosz Kursa 

mgr Krzysztof Piwoński

dr Catherine Suski Grabowski

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski