Copyright 2022 ©PIMSUDZIECI

Partnerzy projektu

  1. pl
  2. en

Krajowy rejestr chorób zapalnych dzieci

Od maja 2020 r. prowadzony jest w Polsce krajowy rejestr chorób zapalnych dzieci. Rejestr jest elementem projektu badawczego MOIS-CoR (od ang. Multiorgan Inflammatory Syndrome COVID-19 Related). Projekt ten został zainicjowany przez lekarzy z dwóch ośrodków klinicznych - Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, i został objęty patronatem Krajowego Konsultanta Pediatrii (por. "O nas"). Do pracy przy rejestrze dołączyli się również naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Naszym głównym celem jest wykrywanie i lepsze poznanie nowej jednostki chorobowej - wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19 (PIMS). 

Dobrowolny charakter zgłoszeń sprawia, że uzyskane przez nas dane nie odzwierciedlają w pełni epidemiologii zachorowań na PIMS. Możemy jednak stwierdzić, że pierwsze przypadki PIMS wystąpiły w Polsce w maju 2020 roku a w  okresie od października do grudnia 2020 r. obserwowaliśmy pierwszą w Polsce falę zachorowań na PIMS. Kolejne fale będą prawdopodobnie odzwierciedlać fale zachorowań na COVID-19 w społeczeństwie, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach.

Gromadzone przez nas dane pozwalają przede wszystkim uzyskać wgląd w obraz kliniczny zespołu PIMS, częstość występowania powikłań oraz stosowane leczenie i jego skuteczność w Polsce. Na tej podstawie możemy dzielić się wiedzą oraz formułować zalecenia postępowania w tej chorobie w duchu medycyny opartej na faktach (EBM).  

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (nr CWN UMW BW - 39/2020), zgodnie z którą każdy lekarz może wprowadzić do rejestru informacje o przebiegu klinicznym choroby u swojego pacjenta, pod warunkiem zachowania anonimowości jego danych osobowych (co jest zagwarantowane poprzez formułę rejestru).

 

Opublikowane wyniki rejestru:

Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) Did Occur in Poland during Months with Low COVID-19 Prevalence, Preliminary Results of a Nationwide Register

Multisystem inflammatory syndrome in European White children – study of 274 cases