Copyright 2022 ©PIMSUDZIECI

Partnerzy projektu

  1. pl
  2. en

Liczba dzieci spełniających polską definicję przypadku*

Stan wiedzy na 19.01.2022, na podstawie dobrowolnego rejestru MOIS-CoR

Liczba dzieci spełniających  definicję przypadku wg WHO*

Liczba przypadków PIMS w Polsce

Tygodniowa zapadalność na PIMS w Polsce

Najważniejsze fakty na temat PIMS w Polsce

Rozkład przypadków PIMS w Polsce

PIMS

*Definicje polska i WHO są do siebie bardzo zbliżone. Zasadnicza różnica polega na tym, że wg definicji WHO konieczne jest wykazanie ekspozycji na SARS-COV-2: albo poprzez udokumentowane zachorowanie dziecka lub kontakt z osobą zakażoną, albo poprzez dodatnie badania laboratoryjne: PCR, test antygenowy lub przeciwciała. W polskiej definicji kryterium to nie jest obligatoryjne

Powyższy wykres przedstawia wyłącznie przypadki PIMS wg definicji WHO (por. wyżej). Przypadki PIMS są na ogół wprowadzane do rejestru po zakończonej hospitalizacji, często z opóźnieniem, dlatego dane z ostatnich tygodni są niedoszacowane (zaznaczone przerywaną linią).

COVID

  • najczęściej chorują dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mediana wieku wynosi 8,6 lat
  • 63% stanowili chłopcy
  • wszystkie dzieci gorączkowały, 81% dzieci miało wysypkę, 76% - zapalenie spojówek, 82% - ból brzucha, 61% - nudności lub wymioty, 60% - biegunkę
  • 7,7% wymagało leczenia w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM)

 

 

0
0